Prosedürler
İlgili dökümanlar
 
ISO 27001 kapsamında hazırlanmış olan dokümanların YTÜ dışı erişiminin gizlilik kuralları kapsamında uygun görülmemesi nedeniyle aşağıda ismi geçen prosedürlere erişmek için kalite@yildiz.edu.tr'ye kurum mailinizden talep göndermeniz gerekmektedir. YTÜ dışı erişim isteği olması halinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmesi ve erişim izni alınması gerekmektedir.
 
PR-025-Haberleşme ve Ağ Güvenliği Prosedürü
PR-026-Kriptografik Kontroller Prosedürü
PR-031-Antivirus Prosedürü
PR-032-Bilgi Güvenliği Denetim ve Uyum Prosedürü
PR-033-Bilgi Güvenliği İhlal Olayları ve Disiplin Soruşturması Prosedürü
PR-034-Bilgi Güvenliği Risk Analizi Prosedürü
PR-036-İş Sürekliliği Prosedürü
PR-037-Teçhizat Güvenliği ve Bakımı Prosedürü
PR-038-Varlık Yönetimi Prosedürü
PR-042-Değişiklik Yönetimi Prosedürü
 
 
 

 - PR-001-Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürürev.doc

 - PR-002-Dokümanların Kontrolü Prosedürü.docx

 - PR-003-Kayıtların Kontrolü Prosedürü.doc

 - PR-004-Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü.doc

- PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü.docx

- PR-006-Kalibrasyon Prosedürü.doc

- PR-007-Öğrenci Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü.docx

- PR-008-Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü.docx

- PR-009-Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü.doc

- PR-010-EYS İç Denetim Prosedürü.doc

- PR-011-Bakım-Onarım Prosedürü.doc

- PR-012-İletişim Prosedürü.doc

- PR-013-Altyapı ve Çalışma Ortamlarının Yönetimi Prosedürü.doc

- PR-014-Satınalma Prosedürü.doc

- PR-015-Olağanüstü Durumlar Prosedürü.doc

- PR-017-Hizmetiçi Eğitim Prosedürü.doc

- PR-018-Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü.doc

- PR-019-İnsan Kaynakları Prosedürü.doc

- PR-020-Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü.doc

- PR-023-Çevre Boyutlarının Belirlenmesi Prosedürü

- PR-024-Kanuni ve Diğer Şartlar Prosedürü

-PR-040-İSG Risk Değerlendirmesi Prosedürü

-PR-041-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Prosedürü

-PR-043-Kurumsal Erişim ve Yetkilendirme Prosedürü