Kalite ve Akreditasyon Süreçleri Bilgilendirme ve Eğitimleri

 

 

YÖKAK AKREDİTASYON SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ

06 Eylül- 20 Ekim 2021 tarihleri arasında Kalite Müdürü Öğr. Gör. Recep BAŞAK tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akreditasyon ​süreci hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantılarda Kalite Komisyonu üyeleri, akademik ve idari birim çalışanları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve TEKNOPARK çalışanları süreçle alakalı olarak bilgilendirilmiştir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

11 Şubat 2021'de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi hazırlığı kapsamında yapılan çalışmalar gereğince İSG Koordinatörlüğü işbirliği ile akademik ve idari personele yönelik standart ve sıfır atık bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimin ISO 14001 Bilgilendirme sunumu dosyası için lütfen tıklayınız.

Sıfır Atık Eğitimi sunumu dosyası için lütfen tıklayınız.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ-1

8 Ekim 2021'de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi hazırlığı kapsamında yapılan çalışmalar gereğince İSG Koordinatörlüğü işbirliği ile akademik ve idari personele yönelik standart eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimin ISO 45001 Bilgilendirme sunumu dosyası için lütfen tıklayınız.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

12 Ekim 2021 Salı Günü Kalite Koordinatörlüğü tarafından akademik birimlere Kalite Yönetim Sistemi bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

Bilgilendirme sunumu dosyası için lütfen tıklayınız.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ-2

14 Aralık 2021'de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dış denetimi hazırlığı kapsamında İSG Koordinatörlüğü işbirliği ile akademik ve idari personele yönelik standart eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimin ISO 45001 Bilgilendirme sunumu dosyası için lütfen tıklayınız.

24 Aralık 2021'de Kalite Koordinatörlüğü tarafından SKS'ye bağlı Öğrenci Kulüpleri'nde görev alan öğrencilerle Kalite Yönetim Sistemi farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.

BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

04.01.2022 Tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Faaliyet Raporu Hazırlama ve Dikkat Edilecek Hususlar" konulu toplantı düzenlenmiştir.

Toplantı sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi için tıklayınız.