Yönetim Dokümanları
İlgili dökümanlar

 - YD-002-Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Politikası.doc
 - YD-003-Yıldız Teknik Üniversitesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-006-BAP Koordinasyon Birimi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-008-İletişim Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-012-ÖYP Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-013-Fen Edebiyat Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-014-Eğitim Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-015-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-016-İnşaat Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-017-Mimarlık Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-018-Sanat ve Tasarım Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-019-Elektrik Elektronik Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-020-Kimya Metalurji Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-021-Makine Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-023-Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-024-Fen Bilimleri Enstitüsü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-025-Sosyal Bilimler Enstitüsü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-026-Hukuk Müşavirliği Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-027-İç Denetim Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-028-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-029-Genel Sekreterlik Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-030-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-031-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-034-Sivil Savunma Uzmanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-035-Personel Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-036-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-037-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-038-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-039-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-040-Yabancı Diller Yüksekokulu Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-041-Kitap Bağış Politikası.doc
 - YD-042-Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-043-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-044-DÖSİM Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-045-SEM Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-048-Bilim ve Tek.Uyg.ve Arş.Mrk. Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-049-BALKAR Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-050-Meslek Yüksekokulu Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-052-AİİT Bölümü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-053-Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-054-Enformatik Bölümü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-055-Türk Dili Bölümü Başkanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-056-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Misyon ve Vizyonu.doc
 - YD-057-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Misyon ve Vizyonu.doc
 - YD-058-Mezunlar Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-059-UZEM Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-060-Burs Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-061-YTÜ Bilgi Güvenliği Politikası.doc
 - YD-062-İSG Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-063-Öğrenci Dekanlığı Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-064-İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc
 - YD-065-Basım Yayım Merkezi Misyon ve Vizyon Bildirgesi.docx

-YD-066-Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Politikası

-YD-067-Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

-YD-068-Yıldız Teknik Üniversitesi Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Politikası

-YD-069-Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Politikası

-YD-070-Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Politikası

-YD-071-Yıldız Teknik Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası

-YD-072-Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Politikası

-YD-073-Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası

-YD-074-Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası

-YD-075-Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

-YD-076-Sultan II. Abdülhamit UYGAR Misyon ve Vizyon Bildirgesi

-YD-077-Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi

-YD-078-Bilgi Transferi Politikası

-YD-079-Erişim Politikası

-YD-080-İmha Politikası

-YD-081-Mobil Cihaz Kullanımı ve Taşınabilir Ortam Yönetimi Politikası

-YD-082-Parola Politikası

-YD-083-Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

-YD-084-Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme Politikası

-YD-085-Yazılım Geliştirme Politikası

-YD-086-Olay Kaydetme ve İzleme Politikası

-YD-087-Sürdürülebilirlik Politikası