Organizasyon Şemaları
İlgili dökümanlar
 - OŞ-002-Genel Sekreterlik.doc
 - OŞ-003-Kalite Koordinatörlüğü.doc
 - OŞ-004-Personel Daire Başkanlığı.doc
 - OŞ-005-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.docx
 - OŞ-006-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.doc
 - OŞ-007-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.doc
 - OŞ-008 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması.docx
 - OŞ-009-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.docx
 - OŞ-010-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.doc
 - OŞ-011-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.doc
 - OŞ-012-İletişim Birimi Koordinatörlüğü.doc
 - OŞ-013-BAP Koordinasyon Birimi.doc
 - OŞ-019-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü.doc
 - OŞ-023-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.doc
 - OŞ-024-Basım-Yayım Merkezi Müdürlüğü.doc
 - OŞ-025-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü.doc
 - OŞ-026-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.doc
 - OŞ-027-Sivil Savunma Uzmanlığı.doc
 - OŞ-028-İç Denetim Birimi Başkanlığı.doc
 - OŞ-029-Hukuk Müşavirliği.doc
 - OŞ-030-Fakülteler.doc
 - OŞ-031-Fen Bilimleri Enstitüsü.doc
 - OŞ-032-Sosyal Bilimler Enstitüsü.doc
 - OŞ-033-Türk Dili Bölümü.doc
 - OŞ-034-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü.doc
 - OŞ-035-Beden Eğitimi Bölümü.doc
 - OŞ-036-Enformatik Bölümü.doc
 - OŞ-037-Yabancı Diller Yüksekokulu.doc
 - OŞ-038-Meslek Yüksekokulu.doc
 - OŞ-040-Uygulama ve Araştırma Merkezleri.doc
 - OŞ-042-BİTUAM.doc
 - OŞ-043-Burs Bürosu Koordinatörlüğü.doc
 - OŞ-044-İSG Koordinatörlüğü.doc
 - OŞ-045-Mezunlar Koordinatörlüğü.docx
 - OŞ-046-Yıldız Teknik Üniversitesi Organizasyon Şeması.pdf
 - OŞ-047-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması.docx
 - OŞ-048-Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Organizasyon Şeması.doc
 - OŞ-049-Öğrenci Dekanlığı Organizasyon Şeması.docx