Görev Tanımları
İlgili dökümanlar
 - GT-001-Rektör.doc
 - GT-002-Yönetim Rektör Yardımcısı.doc
 - GT-003-Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı.doc
 - GT-004-Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı.doc
 - GT-005-Özel Kalem Müdürü.doc
 - GT-006-Genel Sekreter.doc
 - GT-007-Genel Sekreter Yardımcısı.doc
 - GT-008-Yazı İşleri Müdürü.doc
 - GT-009-Genel Evrak Sorumlusu.doc
 - GT-010-Destek Hizmetler Koordinatörü(Davutpaşa).doc
 - GT-011-Bisiklet Dağıtım Sorumlusu.doc
 - GT-012-Genel Hizmetler Koordinatörü.doc
 - GT-013-İdari Hizmetler Koordinatörü (Davutpaşa).doc
 - GT-014-Teknik (Peyzaj) Hizmetler Koordinatörü.doc
 - GT-015-Bahçıvan.doc
 - GT-016-Sivil Savunma Sorumlusu.doc
 - GT-018-Demir İşleri Atölye Sorumlusu.doc
 - GT-019-Ahşap İşleri Atölye Sorumlusu.doc
 - GT-020-Yönetim Temsilcisi.doc
 - GT-022-Kalite Koordinatörü.doc
 - GT-023-Kalite Müdürü.doc
 - GT-024-Birim Kalite Sorumlusu.doc
 - GT-025-Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı.doc
 - GT-026-Personel Daire Başkanı.doc
 - GT-027-Atama Şube Müdürü.doc
 - GT-028-İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürü.doc
 - GT-029-Görevlendirmeler Şube Müdürü.doc
 - GT-030-Tahakkuk Şube Müdürü.doc
 - GT-031-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı.doc
 - GT-035-Gıda Mühendisi.doc
 - GT-038-Başhekim.doc
 - GT-039-Doktor - Diş Hekimi.doc
 - GT-040-Hemşire.doc
 - GT-041-Psikolog.doc
 - GT-042-Strateji Geliştirme Daire Başkanı.doc
 - GT-043-Stratejik Planlama Şube Müdürü.doc
 - GT-044-Bütçe ve Performans Şube Müdürü.doc
 - GT-045-Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü (Muh. Yet.).doc
 - GT-046-İç Kontrol Şube Müdürü.doc
 - GT-047-Mali Hizmetler Uzmanı - Uzman Yardımcısı.doc
 - GT-048-Taşınır Konsolide Görevlisi.doc
 - GT-049-İdari ve Mali İşler Daire Başkanı.doc
 - GT-050-İhale Şube Müdürü.doc
 - GT-051-Doğrudan Temin Şube Müdürü.doc
 - GT-052-Harcırah Şube Müdürü.doc
 - GT-053-Taşınır Kayıt Yetkilisi.doc
 - GT-054-Öğrenci İşleri Daire Başkanı.doc
 - GT-055-Yazı İşleri Şube Müdürlüğü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı).doc
 - GT-056-Öğrenci ve Not İşlemleri Şube Müdürü.doc
 - GT-057-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı.doc
 - GT-058-Büyük Onarımlar Şube Müdürü.doc
 - GT-059-Yatırımlar Şube Müdürü.doc
 - GT-060-Mühendis.doc
 - GT-061-Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı.doc
 - GT-062-İdari İşler Şube Müdürü.doc
 - GT-064-Elektronik Kaynaklar Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-065-Kataloglama ve Sınıflama Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-066-Koleksiyon Geliştirme Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-067-Ödünç Verme Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-068-Süreli Yayınlar Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-069-Tezler Bölüm Sorumlusu.doc
 - GT-070-Danışma Hizmetleri Bölümü Görevlisi.doc
 - GT-071-Bilgi İşlem Daire Başkanı.doc
 - GT-072-Yazılım Şube Müdürü.doc
 - GT-073-Ağ ve Sistem Şube Müdürü.doc
 - GT-074-Donanım Şube Müdürü.doc
 - GT-075-Koordinatör.doc
 - GT-076-Koordinatör Yardımcısı.doc
 - GT-077-Bap Koordinasyon Birimi Şube Müdürü.doc
 - GT-078-Bakım Onarım Müdürü.doc
 - GT-079-Destek Hizmetleri Şube Müdürü.doc
 - GT-080-Servis İşleri Sorumlusu.doc
 - GT-081-Temizlik Hizmetleri Sorumlusu.doc
 - GT-082-Araç İşletme Şefi.doc
 - GT-083-Tabela Atölye Sorumlusu.doc
 - GT-084-Basım-Yayım Merkezi Müdürü.doc
 - GT-085-Dijital Baskı ve Ofset Baskı Operatörü.doc
 - GT-086-Grafik Tasarım Operatörü.doc
 - GT-087-Harman Makinası Operatörü.doc
 - GT-088-Belge Yönetimi Ve Arşiv Hizmetleri Müdürü.doc
 - GT-091-Döner Sermaye İşletme Müdürü.doc
 - GT-092-Satınalma Ve Muhasebe Birimi.doc
 - GT-093-Tahakkuk Ve Ödemeler Birimi.doc
 - GT-094-Koruma ve Güvenlik Müdürü.doc
 - GT-095-Özel Güvenlik Genel Devriye Görevlisi.doc
 - GT-096-Özel Güvenlik Kampüs Sorumlusu.doc
 - GT-097-Özel Güvenlik Görevlisi.doc
 - GT-098-Özel Güvenlik Vardiya Amiri.doc
 - GT-099-Sivil Savunma Uzmanı.doc
 - GT-100-İç Denetim Birim Başkanı.doc
 - GT-101-İç Denetçi.doc
 - GT-102-Hukuk Müşaviri.doc
 - GT-103-Avukat.doc
 - GT-104-Dekan.doc
 - GT-105-Dekan Yardımcısı.doc
 - GT-106-Fakülte Sekreteri.doc
 - GT-107-Bölüm Başkanı.doc
 - GT-108-Bölüm Başkanı Yardımcısı.doc
 - GT-109-Anabilim Dalı Başkanı.doc
 - GT-110-Öğretim Üyesi.doc
 - GT-111-Öğretim Görevlisi.doc
 - GT-112-Araştırma Görevlisi.doc
 - GT-114-Bölüm Sekreteri.doc
 - GT-115-Enstitü Müdürü.doc
 - GT-116-Enstitü Müdürü Yardımcısı.doc
 - GT-117-Enstitü Sekreteri.doc
 - GT-118-Bölüm Başkanı (Rektörlüğe Bağlı).doc
 - GT-120-Yüksekokul Müdürü.doc
 - GT-121-Yüksekokul Müdürü Yardımcısı.doc
 - GT-122-Yüksekokul Sekreteri.doc
 - GT-123-Uygar Müdürü.doc
 - GT-124-Uygar Müdürü Yardımcısı.doc
 - GT-125-Şef.doc
 - GT-126-Programcı.doc
 - GT-127-Memur.doc
 - GT-128-Veznedar.doc
 - GT-129-Bilgisayar İşletmeni.doc
 - GT-130-İstatistikçi.doc
 - GT-131-Çözümleyici.doc
 - GT-132-Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni.doc
 - GT-133-Tekniker.doc
 - GT-134-Teknisyen-Teknisyen Yardımcısı.doc
 - GT-135-Sekreter.doc
 - GT-138-Şoför.doc
 - GT-139-Santral Memuru.doc
 - GT-140-Yardımcı Hizmetli.doc
 - GT-141-Araştırmacı.doc
 - GT-142-Evrak Personeli (Dağıtıcı).doc
 - GT-143-İşçi.doc
 - GT-144-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi.doc
 - GT-145-Temizlik-Taşıma İşçisi (Sürekli İşçi).doc
 - GT-146-Sosyal Çalışmacı.doc
 - GT-147-Atölye Sorumlusu.doc
 - GT-148-Kütüphaneci.doc
 - GT-149-Halkla İlişkiler Görevlisi.doc
 - GT-150-Basın Danışmanı.doc
 - GT-151-Kameraman.doc
 - GT-152-Grafiker.doc
 - GT-153-Kongre Merkezi Sorumlusu.doc
 - GT-154-Fotoğrafçı.doc
 - GT-155-Mimar.doc
 - GT-156-BALKAR Gönüllü Eğitmen.doc
 - GT-157-Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü.doc
 - GT-158-Kütüphane Teknik Hizmetler Şube Müdürü.doc
 - GT-159-Yurt Müdürü.doc
 - GT-160-Kalite Birim Temsilcisi.doc
 - GT-161-Can Kurtaran.doc
 - GT-162-Fitness Antrenörü ve Yardımcı Antrenör.doc
 - GT-163-Havuz Operatörü.doc
 - GT-164-Sosyal Tesisler Şube Müdürü.doc
 - GT-165-Maaş,Tahakkuk,Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürü.doc
 - GT-166-ÖRKAM Uzmanı.doc
 - GT-167-ÖRKAM Müdürü.doc
 - GT-168-Beslenme ve Barınma Şube Müdürü.doc
 - GT-169-Satınalma Şube Müdürü.doc
 - GT-170-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Belge Yönetimi Sorumlusu.doc
 - GT-171-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Yardım Masası (Çağrı Merkezi) Personeli.doc
 - GT-172-Arşiv Hizmetleri Sorumlusu.doc
 - GT-173-Yardımcı Arşiv Personeli.doc
 - GT-174-Giyotin Makinası Operatörü.doc
 - GT-175-Birim İSG Sorumlusu.doc
 - GT-176-İSG Koordinatörü.doc
 - GT-177-İSG Koordinatör Yardımcısı.doc
 - GT-178-Taşınır Kontrol Yetkilisi.doc
 - GT-179-İş Güvenliği Uzmanı.doc
 - GT-180-Diploma İşlemleri Şube Müdürü.doc
 - GT-181-Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürü.doc
 - GT-182-Planlama ve Mali İşler Şube Müdürü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı).doc