Diğer Dokümanlar
İlgili dökümanlar

 - DD-007-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları.doc

 - DD-008-YTÜ Ders Kayıt Esasları.doc

 - DD-011-İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı.doc

 - DD-013-YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar.doc

 - DD-014-YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları.docx

 - DD-015-YTÜ Mezuniyet Sınav Esasları.rtf

 - DD-016-YTÜ Strateji GDB Hizmet Envanteri.xls

 - DD-017-YTÜ Strateji GDB Hizmet Standardı.xls

 - DD-018-YTÜ Misafirhane Kuralları.docx

 - DD-019-Fitness Salonu Kuralları.doc

 - DD-022-YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri.docx

 - DD-034-YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tekstil Laboratuvarı Çalışma Usul ve Esasları.docx

 - DD-035-Departement De Traduction Et D’interpretation Le Rapport de Stage.doc

 - DD-036-Yıldız-Sem Tedarikçi Seçme Kriterleri.docx

 - DD-037-NMR Laboratuvarı Numune Teslim Kuralları.docx

 - DD-038-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Esasları.docx

 - DD-039-4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları.xls

 - DD-040-2.Öğretim Öğrencilerinin Yüzde On Sıralamasına İlişkin Esaslar.doc

 - DD-041-6569 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları.doc

 - DD-042-Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar.docx

 - DD-043-Ek Madde-2 Kapsamında Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar.doc

 - DD-045-YTÜ Diploma Diploma Yerine Geçerli Belge Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları.docx

 - DD-046-YTÜ UYGAR Merkezleri Çalışma Esasları.doc

 - DD-047-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Uygulama Esasları.docx

 - DD-048-Kimya Metalurji Fakültesi Bitirme Tezi Esasları.doc

 - DD-049-Kimya Metalurji Fakültesi Bitirme Tezi Değerlendirme Kriterleri.doc

 - DD-050-Matematik Mühendisliği bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulaması Hazırlama Esasları.doc

 - DD-051-YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları.docx

 - DD-052-YTÜ Denklik (Lisans Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar.doc

 - DD-053-İnşaat Fakültesi Lisans Eğitim Programlarının Yürütülmesine İlişkin Esaslar.docx

 - DD-058-Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları.docx

 - DD-059-7143 Sayılı Af Kanununa İlişkin Esaslar ve Başvuru Sonrası İşlemler Takvimi.docx

 - DD-060-Elektrik Elektronik Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri.doc

 - DD-061-YTÜ Örgün Eğitimle Verilen Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesi Esasları.docx

 - DD-062-YTÜ Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Esasları.doc

 - DD-063-EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Uygulama Esasları.docx

 - DD-064-YTÜ Merkezi Sınav Uygulama Usül ve Esasları.docx

 - DD-066-SKS Ring Araçları Alınması Gereken Önlemler ve Kullanım Tedbirleri.docx

 - DD-067-COVİD 19 Güvenlik Prosedürü Kampüs Giriş ve Çıkışlarında Uygulanacak Kurallar.docx

 - DD-068-EEF Ders Dosyası Hazırlama ve Değerlendirme İlkeleri.doc

 - DD-069-İnşaat Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları.docx

 - DD-070-İnşaat Fakültesi Özgül Özel Öğrenme Güçlüğü Ders ve Sınavlarda Uygulanacak Kurallara Dair Usul ve Esaslar.docx

 - DD-071-Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 - DD-072-Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 - DD-073-İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 - DD-074-İnşaat Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri.docx

 - DD-075-YTÜ Yerleşkeleri Giriş-Çıkış İşlemleri ve Otopark Alanlarının İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 - DD-076-YTÜ AYDEK Yönergesi Uygulama Esasları

 - DD-077-FBE Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanması İlişkin Uygulama Esasları

 - DD-078-Yurt Dışı ve Yurt İçi Öğrenci Görevlendirmelerinde Uyulacak Esaslar

 - DD-079-YTÜ 7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affıyla İlgili Uygulama, Usül ve Esaslar 

 - DD-080-ISOIEC 270012013 EK-A Kontrollerinin Uygulanabilirlik Bildirgesi

 - DD-081-İnşaat Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Esasları

 - DD-082-YTÜ Temel Bilimler Muafiyet Sınavı Uygulama İlkeleri

 - DD-083-İnşaat Fakültesi Dekanlığı Laboratuvar Sorumlusu Çalışma Usul ve Esasları

 - DD-084-FEF Matematik Bölümü Öğrencilerine Sertifika Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

- DD-085-Makine Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Esasları

- DD-086-Makine Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları

- DD-087-Elektrik Elektronik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Esasları

-DD-088-YTÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi Çalışma Usul ve Esasları

-DD-089-YTÜ Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri

-DD-090-YTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Esasları

-DD-091-YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Uygulama Esasları

-DD-092-YTÜ GİDF Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

-DD-093-YTÜ GİDF Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları