İş Akışları

İlgili dökümanlar

 - İA-002-Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı.docx

- İA-003-Anabilim Dalı-Anasanat Dalı Başkanı Atama İş Akışı.docx

- İA-004-Araştırma Görevlisi Temsilcisi Seçimi İş Akışı.doc

 - İA-005-Erasmus Gelen Personel İş Akışı.doc

 - İA-006-Erasmus Giden Personel İş Akışı.doc

 - İA-007-Farabi Gelen Öğrenci İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-008-Farabi Giden Öğrenci İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-009-Farabi İkili Anlaşmalar İş Akışı.doc

 - İA-010-Giden Öğrenci Burs Ödemesi İş Akışı.doc

 - İA-011-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-012-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-013-Erasmus İkili Anlaşmalar Ve Hibe Talebi İş Akışı.doc

 - İA-015-Yurt Dışı Öğrenci Sınav Başvurusu ve Kayıt İş Akışı.doc

 - İA-019-BAP Koordinasyon Birimi Proje Başvuruları İş Akışı.doc

 - İA-020-Dış Destekli Projelerin Bursiyer İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-021-Tübitak, Santez, Ab, Istka Ve Dpt Projeleri ücret Ödemeleri İş Akışı.doc

 - İA-022-Tübitak, Santez, İstka Ve Ab Projeleri- Tahakkuk (Firmaya Ödeme) Belgesine Ait İş Akışı.doc

 - İA-023-Tübitak, Santez, İstka Ve Ab Projelerinden Alınan Avanslara (Ön Ödeme) Ait İş Akışı.doc

 - İA-024-Tübitak, Santez, İstka Ve Ab Projelerinden Alınan Avansların (Ön Ödeme) Kapatılmasına Ait İş Akışı.doc

 - İA-029-Arazi Çalışması ve Ölçme Bilgisi Uygulaması Derslerinin Yürütülmesi İş Akışı.doc

 - İA-030-Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İş Akışı.doc

 - İA-031-Enstitülerin Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-032-Adli Davalar İş Akışı.doc

 - İA-033-İdari Davalar İş Akışı.doc

 - İA-034-Danışmanlık Faaliyeti İş Akışı.docx

 - İA-035-Denetim Faaliyeti İş Akışı.docx

 - İA-037-Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akışı.doc

 - İA-038-Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-039-Bütçe Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-040-Bütçe İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-042-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-043-Ödenek Dağılımı İş Akışı.doc

 - İA-044-Öz Gelirlerin Takibi İş Akışı.doc

 - İA-047-Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-048-Yatırım Programı Revizesi İş Akışı.doc

 - İA-049-Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol İş Akışı.doc

 - İA-050-Stratejik Planının Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-051-Faalıyet Raporunun Hazırlanması Is Akısı.doc

 - İA-052-Performans Programının Hazırlanması Is Akısı.doc

 - İA-053-Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-054-Taşınmaz Gelirlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınması İş Akışı

 - İA-055-Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı.docx

 - İA-056-Doküman Revizyonu İş Akışı.docx

 - İA-057-Doküman İptali İş Akışı.docx

 - İA-058-Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı.docx

 - İA-060-Fakülte-Yüksekokul Döner Sermaye İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-061-Peyzaj Bakım Onarım İş Akışı.doc

 - İA-062-Peyzaj Palanlama İş Akışı.doc

 - İA-063 Peyzaj Düzenlemesi İş Akışı.doc

 - IA-066-Ek Ders İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-067-Genel Evrak Birimi Gelen Evrak İş Akışı.doc

 - İA-068-Genel Evrak Birimi Giden Evrak İş Akışı.doc

 - İA-069-Profesör-Doçent Kadroları Başvuruları İş Akışı.doc

 - İA-070-Rektörlüğe Bağlı Bölümlerin Öğretim Elemanı (Arş.Gör. Okutman, Öğr. Gör.) Kadroları İş Akışı.doc

 - İA-072-Senato İş Akışı.doc

 - İA-073-Üniversite Disiplin Kurulu İş Akışı.doc

 - İA-074-Üniversite Yönetim Kurulu İş Akışı.doc

 - İA-075-Üniversitelerarası Kurul Yazışmaları İş Akışı.doc

 - İA-076-Bakım-Onarım Müdürlüğü İş Akışı.doc

 - İA-077-Tabela İşleri İş Akışı.docx

 - İA-078-Araç Tamir-Bakım İş Akışı.doc

 - İA-079-Ağaç İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı.doc

 - İA-080-Demir İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı.doc

 - İA-081-Arşiv Kayıt Takip İş Akışı.doc

 - İA-082-Ayıklama ve İmha İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-083-Devir Teslim İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-084-İmha İşlemlerinin Uygulaması İş Akışı.doc

 - İA-085-Kurum Arşivi Faaliyet Raporu Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-086-Basım İşleri İş Akışı.doc

 - İA-087-Kitap Basımı İş Akışı.doc

 - İA-088-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı.docx

 - İA-089-İhale Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı.docx

 - İA-090-Tatbikat İş Akışı.docx

 - İA-091-Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı.doc

 - İA-092-Malzeme Çıkışı Güvenlik Kontrolü İş Akışı.doc

 - İA-093-Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü İş Akışı.doc

 - İA-094-Yaya Ziyaretçi Kabulü İş Akışı.doc

 - İA-095-Dr. Öğr. Üyesi Ataması İş Akışı.doc

 - İA-098-Maaş Hazırlama İş Akışı.docx

 - İA-099-Maaş ve Ekders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı.docx

 - İA-101-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı

 - İA-102-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı.doc

 - İA-103-2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı.doc

 - İA-104-2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı.doc

 - İA-105-2547 S.K 39.Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı.doc

 - İA-106-Emeklilik İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-108-İptal-İhdas İş Akışı

 - İA-109-Kpss Atamaları İş Akışı.doc

 - İA-110-Misafir Öğretim Üyelerinin Görevlendirme İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-111-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı.doc

 - İA-112-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı.doc

 - İA-113-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı.doc

 - İA-114-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı.doc

 - İA-115-Akademik Takvim Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-116-Başarı Oranlarının Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-119-Çift Anadal Öğrencilerinin Öğrenim Durumu Takip İş Akışı.doc

 - İA-120-Kadrolu Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Ders Görevlendirmeleri İş Akışı.doc

 - İA-121-Ders Kayıtları Organizasyonu İş Akışı.doc

 - İA-122-Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı.doc

 - İA-125-Displin Cezası Alan Öğrenciler İş Akışı.doc

 - İA-129-Fakülte-Yüksekokul Kurulu Temsilcisi Atama İş Akışı.doc

 - İA-131-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı.doc

 - İA-132-Hazırlık Öğretiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İş Akışı.doc

 - İA-134-Öğrencilerin İzinli Sayılması İş Akışı.doc

 - İA-135-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İş Akışı.doc

 - İA-136-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı.doc

 - İA-137-Önlisans-Lisans Kontenjanlarının Organizasyonu İş Akışı.doc

 - İA-138-Çift Anadal ve Kurumiçi Yatay Geçiş İşlemleri.doc

 - İA-140-Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-142-KYK Bursu, Öğrenim ve Katkı Kredisi İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-148-Mazeret Sınavı İş Akışı.doc

 - İA-149-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı.doc

 - İA-155-Mezuniyet ve Diploma İşlemleri.doc

 - İA-166-Ön Lisans Kayıt Silme İş Akışı.docx

 - İA-167-Ön Lisans Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-168-Ön Lisans Öğrenci ÖSYM İstatistikleri İş Akışı.doc

 - İA-169-Ön Lisans Öğrencileri Kayıt Açma İş Akışı.doc

 - İA-170-Ön Lisans Öğrencileri Mezuniyet İş Akışı.doc

 - İA-171-Ön Lisans Öğrencileri ÖSYM Dikey Geçiş Akademik Not Ortalamaları Girişi İş Akışı.doc

 - İA-173-ÖSYM-İlk Kayıt İşlemleri.doc

 - İA-174-Kurum Dışından Derse Gelen Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İş Akışı.doc

 - İA-175-Servis Dersleri ve Üniversite Seçimlik Derslerin Yıliçi ve Final Sınavları Organizasyonu İş Akışı.doc

 - İA-176-Sınavlara İtiraz İş Akışı.doc

 - İA-178-Yayın İşleri İş Akışı.doc

 - İA-185-Yüksekokullar Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akışı.doc

 - İA-186-Yüksekokullar Dikey Geçiş Sınavı Başvurularının Alınması İş Akışı.doc

 - İA-187-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı.doc

 - İA-188-Öğrenci Stajı İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-189-Doktora-Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı İş Akışı.doc

 - İA-190-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı.doc

 - İA-191-Doktora Yeterlik Sınavları İş Akışı.doc

 - İA-192-Lisansüstü İzinli Sayılma İş Akışı.doc

 - İA-193-Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akışı.doc

 - İA-194-Lisansüstü Ders Açma İş Akışı.doc

 - İA-195-Lisansüstü Ders Kayıt İş Akışı.doc

 - İA-196-Lisansüstü Ders Muafiyeti İş Akışı.doc

 - İA-198-Lisansüstü Eş Danışman Atama İş Akışı.doc

 - İA-199-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı.doc

 - İA-200-Lisansüstü Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı.doc

 - İA-201-Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı.doc

 - İA-202-Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı.doc

 - İA-203-Uzmanlık Alan Dersi Ders Açma.docx

 - İA-204-Yükseklisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı.doc

 - İA-205-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı.doc

 - İA-206-Lisansüstü Yarıyıllar Dışı Tez Puantajı.doc

 - İA-208-Enstitülerin Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı.doc

 - İA-210-Dönem Projesi Danışman Atama İş Akışı.doc

 - İA-211-Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akışı.doc

 - İA-212-Tezsiz Yükseklisans Mezuniyet İş Akışı.doc

 - İA-213-Lisansüstü Askerlik Sevk Tehir İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-214-Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı.doc

 - İA-216-Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı.doc

 - İA-218-Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı.doc

 - İA-220-Personel Kullanıcı Adı, E-Posta ve Şifre İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-221-Bireysel Çalisma Odası Tahsisi İş Akışı.docx

 - İA-222-Büro ve Destek Hizmetleri İş Akışı.doc

 - İA-223-Yeni Abone Olunacak Veritabanları İş Akışı.doc

 - İA-224-Elektronik Kaynaklarda Kullanıcı Hizmetleri İş Akışı.doc

 - İA-225-Mevcut Abone Veri Tabanları İş Akışı.doc

 - İA-226-Kataloglama ve Sınıflama İş Akışı.doc

 - İA-227 Bağış Yayınların Koleksiyona Katılması İş Akış Süreci.docx

 - İA-228-Kütüphanelerarası Kitap Ödünç Verme İş Akışı.doc

 - İA-229 Üyelik İşlemleri ve Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci.docx

 - İA-230-İlisik Kesme İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-231 Ödünç Verme İade Alma İş Akış Süreci.docx

 - İA-232-Süreli Yayınlar Satın Alma İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-233-Süreli Yayınlar-Ciltleme İş Akışı.doc

 - İA-234-Süreli Yayınlar-Claim İş Akışı.doc

 - İA-235-Tezlerin Kabulü İş Akışı.doc

 - İA-236-Koleksiyon Geliştirme-Satınalma İş Akışı.doc

 - İA-237-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı.doc

 - İA-238-Yurt Kayıt İş Akışı.doc

 - İA-239-Sağlık Merkezi Muayene İş Akışı.doc

 - İA-240-Kreş Eğitim-Öğretim İş Akışı.doc

 - İA-241-Burslu Yabancı Uyruklu Öğrenciler Eczane ve Optiklerle Anlaşma İş Akışı.doc

 - İA-242-Fitness Salonu Kayıt İş Akışı.doc

 - İA-243-Katkı Payı Tahsilatı İş Akışı.doc

 - İA-244-Kısmi Zamanlı Öğrenci Görevlendirme İş Akışı.doc

 - İA-245-Kulüp Bütçe Onayı İş Akışı.doc

 - İA-246-Kulüp Etkinlik Talepleri İş Akışı.doc

 - İA-247-Kulüplere Üyelik İş Akışı.doc

 - İA-248-Laboratuvar Günlük Cihaz Kontrolü İş Akışı.doc

 - İA-249-Misafirhane Kayıt Kabul İş Akışı.doc

 - İA-250-Önlisans – Lisans Staj Ödemeleri İş Akışı.doc

 - İA-251-Yeni Kulüp Kurma İş Akışı.doc

 - İA-252-Yurt Kayıt Silme İş Akışı.doc

 - İA-253-Öğrenci Harcırah İş Akışı.doc

 - İA-254-Öğrenci Tedavi Giderleri İş Akışı.doc

- İA-255-Bütçe-Aktarmalar İş Akışı.doc

 - İA-256-Yurt Depozito İadesi İş Akışı.doc

 - İA-257-SKS İşçi Maaş Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-258-Meslek Liseli Stajyerlerin Maaşlarının Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-259-DÖSİM Bütçe Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-260-DÖSİM Ek Ödeme Ücretleri İş Akışı.doc

 - İA-261-DÖSİM İşçi Maaşları İş Akışı.doc

 - İA-262-DÖSİM Memur Maaşları İş Akışı.doc

 - İA-263-Eğitim Kayıt ve Sertifika Verilmesi İş Akışı.doc

 - İA-264-Pedagojik Formasyon Kayıtları İş Akışı.doc

 - İA-266-Burs Başvuru İş Akışı.doc

- İA-271-Analiz Hizmetleri İş Akışı.doc

 - İA-272-Balkar Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Ve Yürütme İş Akışı.doc

 - İA-273-Dil Kursları(Balkan Ve Karadeniz Ülkeleri Dilleri) İş Akışı.doc

 - İA-274-Balkar-Kitap, Bildiri Kitabı Ve Dergi Yayını İş Akışı.doc

 - İA-275-Balkar-Ulusal Sempozyum İş Akışı.doc

 - İA-276-AİİT Bölümü Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İşlemi İş Akışı.doc

 - İA-277-AİİT Bölümü Lisansüstü Ders Görevlendirme İş Akışı.doc

 - İA-278-AİİT Bölümü Lisansüstü Programları Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-279-AİİT Bölümü Lisans ve Ön Lisans Ders Görevlendirme İş Akışı.doc

 - İA-280-AİİT Bölümü Ön Lisans ve Lisans Programları Haftalık Ders Prg Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-281-AİİT Bölümü Saatbaşı Ücretli Hocaların Görevlendirilmesi İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-282-Uzaktan Eğitim Atatürk İkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi İşlemleri İş Akışı.doc

 - İA-284-AİİT Bölümü Konferans Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-285-Beden Eğitimi Bölümü Sporcu Seçme İş Akışı.doc

 - İA-288-Enformatik Bölümü Derslerinin Açılması İş Akışı.doc

 - İA-289-Türk Dili Bölümü Ders Görevlendirmeleri İş Akışı.doc

 - İA-290-Türk Dili Bölümü Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-291-Türk Dili Bölümü Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İş Akışı.doc

 - İA-292-Türk Dili Bölümü Saat-Başı Ücretli Öğretim Elemanları İş Akışı.doc

 - İA-293-Türk Dili Bölümü Yaz Öğretimi İş Akışı Güncelleme Talebi.doc

 - İA-294-YDYO Akademik Takvimin Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-295-YDYO Geçiş ve Uyum Süreci İş Akışı.doc

 - İA-297-YDYO Hazırlık Öğrencilerine Yapılan İngilizce Yeterlik Sınavları İş Akışı.DOC

 - İA-298-YDYO Hazırlık Öğrencilerinin Devam Devamsızlık Durumlarının İşlenmesi İş Akışı.DOC

 - İA-300-YDYO Muafiyet Notunun Sisteme İşlenmesi İş Akışı.doc

 - İA-301-YDYO Modern Diller Bölümü Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akışı.DOC

 - İA-302-YDYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akışı.doc

 - İA-303-YDYO Modern Diller Bölümü Yıl İçi ve Yıl Sonu Sınav Programının Hazırlanması İş Akışı.DOC

 - İA-306-Yüksek Lisans ve ERASMUS İngilizce Yeterlik Sınavı İş Akışı.doc

 - İA-307-YDYO Öğrenci Temsilcisi Seçilmesi İş Akışı.doc

 - İA-309-Mezunlar Koordinatörlüğü Mezun Kart Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-310-Mezunlar Koordinatörlüğü Aylık Bülten Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-311-Mezunlar Koordinatörlüğü E-Posta Adresi İş Akışı.doc

 - İA-312-Mezunlar Koordinatörlüğü Medya Takip ve Mezunlarla İletişim İş Akışı.doc

 - İA-313-Mezunlar Koordinatörlüğü Mezun Bilgi Sistemi İş Akışı.doc

 - İA-314-Mezunlar Koordinatörlüğü Mezun Öğrenci İlişik Kesme İş Akışı.doc

 - İA-315-Mezunlar Koordinatörlüğü Mezunlar Günü Organizasyonu İş Akışı.doc

 - İA-316-Mezunlar Koordinatörlüğü Aylık Toplantı İş Akışı.doc

 - İA-317-Mezunlar Koordinatörlüğü Mezunlar Şöleni İş Akışı.doc

 - İA-320-Görsel - İşitsel Materyaller Bölümü İş Akışı.doc

 - İA-321-Bakım Onarım Kampüs İçi İşletmeleri ve Lojmanlara Fatura Hazırlama İş Akışı.docx

 - İA-322-Bakım Onarım Telefon Hattı Resmi Görüşme Talebi İş Akışı.doc

 - İA-324-Kurumlara Üniversite Tanıtımı İş Akışı.doc

 - İA-325-Medya ile İlişkiler İş Akışı.doc

 - İA-326-Sosyal Medyada Tanıtım İş Akışı.doc

 - İA-327-Tanıtım Materyalleri Hazırlama İş Akışı.doc

 - İA-328-Afiş-El İlanı Dağıtım İş Akışı.doc

 - İA-329-Video Arşiv İş Akışı.doc

 - İA-330-Video Çekimi İş Akışı.doc

 - İA-331-Fotoğraf Çekimi İş Akışı.doc

 - İA-332-Video Kurgu İş Akışı.doc

 - İA-333-Mekan Çekimi- Stant Açma İş Akışı.doc

 - İA-334-Video Web Yayını İş Akışı.doc

 - İA-335-Web Duyurusu İş Akışı.doc

 - İA-336-Salon Rezervasyonu (Öğrenci Kulüpleri Etkinliği) İş Akışı.doc

 - İA-337-Salon Rezervasyonu (Üniversite İçi) İş Akışı.doc

 - İA-338-Salon Rezervasyonu (Üniversite Dışı) İş Akışı.doc

 - İA-339-Kayıtlı Video Görüntüleri İş Akışı.doc

 - İA-340-Grafik Tasarım İş Akışı.doc

 - İA-341-Yemekhane Tahakkuk İş Akışı.doc

 - İA-342-Yemekhane Elektrik Su ve Gaz Faturalarının Ödenmesi İş Akışı.doc

 - İA-343-Kumanya Hazırlanması İş Akışı.doc

 - İA-344-Optik Okuyucu İş Akışı.doc

 - İA-345-Lisansüstü Tez Danışmanı Değişiklik İş Akışı.doc

 - İA-346-Mevlana Değişim Programı Protokolü İş Akışı.doc

 - İA-347-Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-348-Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-349-Mevlana Değişim Programı Gelen Öğretim Elemanı İş Akışı.doc

 - İA-351-Kapalı Yüzme Havuzu Kayıt İşlemi.doc

 - İA-352-SKS-Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının Kontrolü.doc

 - İA-353-Fazla Yatırılan Katkı Payı İadeleri.doc

 - İA-354-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İşlemi.doc

 - İA-355-Kendi İsteği Üzerine Kayıt Açma Talebi Olan Öğrenci İşlemleri.doc

 - İA-357-SKS Birimlerine Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması.doc

 - İA-358-Mezun Olan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler.doc

 - İA-360-Kütüphane Materyalleri Taşıma İşlemi.doc

 - İA-361-BALKAR Öğrenci Etkinlikleri İş Akışı.doc

 - İA-362-BALKAR Uluslararası Sempozyum Organizasyonu İş Akışı.doc

 - İA-363-Mimarlık Fakültesi Fakülte Binasında Akşam Çalışma İzni İş Akışı.doc

 - İA-364-AB Ofisi Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım İş Akışı.docx

 - İA-365-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı.doc

 - İA-366-Free Mover Hareketliliği ile Gelen Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-367-Uluslararası İlişkiler Ofisi Protokol İmzalama İş Akışı.doc

 - İA-368-Uluslararası Protokol çerçevesinde Gelen Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-369-Uluslararası Protokol Çerçevesinde Giden Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-372-Taşıma-Cam Silme İşlemi İş akışı.doc

 - İA-373-Personel Servis İşleri İş Akışı.docx

 - İA-374-İş Avansı İş Akışı.doc

 - İA-375-Personel Avansı İş Akışı.doc

 - İA-376-ÖRKAM Etkinlik İş Akışı.docx

 - İA-377-ÖRKAM İlan ve Duyuru İş Akışı.docx

 - İA-378-ÖRKAM Mentörlük Projesi İş Akışı.docx

 - İA-379-ÖRKAM Öğrenci-Mezun Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik İş Akışı.docx

 - İA-380-35-b ÖYP Araştırma Görevlileri İçin İlk Atama İşlemi.doc

 - İA-383-TÜBESS İşlemleri İş Akışı

 - İA-388-İSG Denetim Faaliyeti İş Akışı 

 -İA-389-İSG Tehlike ve Risk Bildirimi İş Akışı

 - IA-390-Performans Programı Izleme ve Degerlendırme Is Akısı.doc

 - İA-391-ÖYP Araştırma Görevlileri İçin Satın Alma Süreci.doc

 - İA-392-Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış ve Yardımlar İş Akışı.doc

 - İA-393-Taşınır İş Akış Süreci.doc

 - İA-395-CİMER Başvurusu Süreci İş Akışı.doc

 - İA-396-YDYO IAESTE İş Akışı.doc

 - İA-397-Taşınmaz Yönetim Birimi Kiralama İşlemleri.docx

 - İA-398-BAP Koordinasyon Birimi Satınalma İş Akışı.doc

 - İA-399-İSG Tehlikeli Atık Yönetimi İş Akışı.docx

 - İA-400-İSG Yangın Tüpü Kontrolü İş Akışı.docx

 - İA-401-İSG Yangın Dolabı Kontrolü İş Akışı.docx

 - İA-402-PTUDP Giden Öğretim Elemanı İş Akışı.doc

 - İA-403-PTUDP Giden Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-404-PTUDP Gelen Öğretim Elemanı İş Akışı.doc

 - İA-405-PTUDP Gelen Öğrenci İş Akışı.doc

 - İA-406-Dereceye Giren Öğrencilerin Tespiti ve Derece Belgesi Verilmesi.doc

 - İA-407-İş Kazası Bildirimi İş Akışı.docx

 - İA-408-UZEM Kurs İş Akış Süreci.docx

 - İA-409-UZEM Servis Dersleri İş Akış Süreci.docx

 - İA-410-Öğrenci Dekanlığı İş Akışı.doc

 - İA-411-YTÜHaber Duyuru (Mailing) İş Akışı.doc

 - İA-412-Sürekli İşçi Atama İşlemleri.doc

 - İA-413-Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinini Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlşkin İş Akışı.doc

 - İA-414-İSG Kişisel Koruyucu Donanım İş Akışı.docx

 - İA-415-Kurumda Covid-19 Vaka Şüphelisi Olması Durumunda İzlenecek Yollar İş Akışı.docx

 - İA-416-Stratejik Plan Gerçekleşme İş Akışı.doc

 - İA-417-Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirilmesi İş Akışı.doc

 - İA-418-Sultan Abdülhamit UYGAR Kitap Basımı İş Akışı.doc

- İA-419-Fakülte Kurulu Temsilci Üye Seçimi İş Akışı.docx

- İA-420-İSUM İş Akışı.docx

- İA-421-AYDEK İş Akışı

- İA-422-Basım-Yayın İş Akışı

- İA-423-Etik Kurul İş Akışı

- İA-424-İSBN İstenen Süreli İş Akışı

- İA-425-İSSN İstenen Süreli İş Akışı

-İA-427-Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akışı

-İA-428-İSG Temel İSG Eğitimleri İş Akışı

-İA-429-İSG İş Ekipmanı Periyodik Muayenesi İş Akışı

-İA-430-İSG Ramak Kala Bildirimi İş Akışı

-İA-431-İSG Periyodik Sağlık Muayenesi İş Akışı

-İA-432-YÖK Akademik Teşvik İş Akış Süreci

-İA-433-MEB YLSY Burs Programı Yurtiçi Akademik Danışman Belirleme Süreci İş Akışı

-İA-434-MEB YLSY Burs Programı Kontenjan Belirleme Süreci İş Akışı

İA-436-Sıfır Atık İş Akışı

İA-437-Mediko Sosyal Merkezi Laboratuvarı Tıbbi Atık Yönetimi İş Akışı

İA-438-Kadro Dağılımı Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akışı

İA-439-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrol İş Akışı

İA-440-Yan Ödeme Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akışı

İA-441-Seyahat Kartı Listeleri Ön Mali Kontrol İş Akışı

İA-442-Geçici İşçi Pozisyonları ve Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akışı