ISO 9001 KYS İç Denetçileri

Prof. Dr. Ayrin ERSÖZ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ

İnşaat Fakültesi

Doç. Dr. Kader SÜRMELİ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Ömer APAYDIN

İnşaat Fakültesi

Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ

Kimya Metalurji Fakültesi

Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ

Makine Fakültesi

Doç. Dr. Şule DİNÇ ZOR

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU

Kimya Metalurji Fakültesi

Doç. Dr. Salih KARASU

Kimya Metalurji Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serhan ULUKAYA

İnşaat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre SELÇUK

Elektrik ve Elektronik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZ DEMİR

İnşaat Fakültesi

Arş. Gör. Eda YILDIZ

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Fatma ŞAYAN POYRAZ

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Fatma Zehra UĞURCAN

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. İsmail AYDOĞDU

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Nermin Banu SÜER

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör. Tugay KARADAĞ

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğr. Gör. Recep BAŞAK

Kalite Koordinatörlüğü

Betül PARLAK

Kimya MEtalurji Fakültesi

Can TAŞKIN

SGDB

Elgin KÖKSAL

Mimarlık Fakültesi

Fatma BUDAK KARAKAŞ

Elektrik ve Elektronik Fakültesi

Gökhan TARAÇ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Merve KARAMUSTAFA

İSG Koordinatörlüğü

Mürüvvet Merve HAYTA ALKAN

Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri

Müzeyyen ALGÜL

Burs Bürosu

Osman AVŞAR

Makine Fakültesi

Sitare KARAKAŞ TİFTİKÇİ

BAP Koordinasyon Birimi

Süleyman BOLAT

Fen Bilimleri Enstitüsü

Şeyma Aytül KARAKAŞ

Öğrenci Dekanlığı

Uğur SÜREKLİ

İİBF

Esma DÖKMENER

Kalite Koordinatörlüğü

Ceylan Merve BİNİCİ

Kalite Koordinatörlüğü