ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi İç Denetçileri

Ahmet Yüksel KARAHAN

Genel Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

GİDF

Öğr. Gör. Dr. Neşe ATACI

Fen Edebiyat Fakültesi

Merve KARAMUSTAFA

İSG Koordinatörlüğü

Süleyman KAYGAZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sitare KARAKAŞ TİFTİKÇİ

BAP Koordinasyon Birimi

Esma DÖKMENER

Kalite Koordinatörlüğü

Ceylan Merve BİNİCİ

Kalite Koordinatörlüğü