ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçileri

Doç. Dr. Fatih İLHAN

İnşaat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan MANAV

İnşaat Fakültesi

Merve KARAMUSTAFA

İSG Koordinatörlüğü

Esma DÖKMENER

Kalite Koordinatörlüğü

Ceylan Merve BİNİCİ

Kalite Koordinatörlüğü