DUYURULAR VE ETKİNLİKLER» DAHA FAZLA
Ocak-Şubat Mart 2021 Doküman Düzenlemeleri

30.03.2021-Yeni-FR-1723 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu


29.03.2021-Revizyon-FR-1690 Acil Durum Eylem Planı Kapak Formu

29.03.2021-Revizyon-PR-010 EYS İç Denetim Prosedürü

29.03.2021-Yeni-PL-109 Acil Durum Eylem Planı

24.03,2021-Yeni-GT-183 Tıbbi Atık Sorumlusu
24.03,2021-Yeni-GT-184 Tehlikeli Atık Sorumlusu
24.03,2021-Yeni-GT-185 Sıfır Atık Sorumlusu

23.03,2021-Yeni-FR-1717 Mekatronik Mühendisliği Yeni Mezun Anket Formu
23.03,2021-Yeni-FR-1718 Fakülte Danışma Kurulu Mekatronik Mühendisliği Anketi
23.03,2021-Yeni-FR-1719 Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Değerlendirme Anketi
23.03,2021-Yeni-FR-1720 Mekatronik Mühendisliği Danışmanlık Anketi
23.03,2021-Yeni-FR-1721 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Anketi
23.03,2021-Yeni-FR-1722 Mekatronik Mühendisliği Sanayi Anketi

19.03.2021-Revizyon-FR-1632 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Başvuru Formu
19.03.2021-Revizyon-DD-065 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Uygulama Esasları

19.03.2021-Revizyon-FR-1306 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

19.03.2021-Revizyon-FR-1527 Endüstri Mühendisliği Bölümü Tasarım 1 Değerlendirme Formu
19.03.2021-Revizyon-FR-1528 Endüstri Mühendisliği Bölümü Tasarım 2 Değerlendirme Formu

19.03.2021-Revizyon-FR-0997 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Stajyer Değerlendirme Anket Formu

15.03,2021-İptal-FR-1226 Doktora Yeterlik I. ve II. Yazılı Sınav Tutanağı-iptal edildi
15.03,2021-İptal-FR-1230 Doktora Sözlü Yeterlik Jüri Öneri Formu-iptal edildi

15.03,2021-Revizyon-FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu
15.03,2021-Revizyon-FR-0318 Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (YTU Öğr.Olup Farklı Ünv. Ders Alan)

15.03,2021-İsim değişikliği-FR-1227 FBE Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı
15.03,2021-İsim değişikliği-FR-1229 FBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

10.03.2021-Yeni-FR-1715 Makine Mühendisliği Bölümü Disiplinler Arası Proje 1 Değerlendirme Formu

10.03.2021-Yeni-FR-1716 Erasmus Bölüm Koordinatörü Bilgilendirme Formu

05.03.2021-Yeni-FR-1702 Dış Destekli Proje  Mahsup-Kesin Hesap Formu Bölüm Payı Harcamaları
05.03.2021-Yeni-FR-1703 Dış Destekli Proje Avans Formu Rektörlük Payı Harcamaları
05.03.2021-Yeni-FR-1704 Dış Destekli Proje Avans Formu Dekanlık Payı Harcamaları
05.03.2021-Yeni-FR-1705 Dış Destekli Proje  Mahsup-Kesin Hesap Formu Dekanlık Payı Harcamaları
05.03.2021-Yeni-FR-1706 Dış Destekli Proje  Mahsup-Kesin Hesap Formu Rektörlük Payı Harcamaları
05.03.2021-Yeni-FR-1707 BAP Gerçekleştirme Görevlisi Yazısı
05.03.2021-Yeni-FR-1708 Hizmet Alımı Hakediş Raporu
05.03.2021-Yeni-FR-1709 Hizmet Alımı Rapor 1-2
05.03.2021-Yeni-FR-1710 MYS Kullanıcı Formu
05.03.2021-Yeni-FR-1711 Tutanak-Gayri Maddi Hak Alımı

05.03.2021-Yeni-FR-1712 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Yıl Sonu Değerlendirme Formu
05.03.2021-Yeni-FR-1713 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Yıl İçi Değerlendirme Formu

05.03.2021-Yeni-FR-1714 Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Memnuniyet Anketi

04.03.2021-Revizyon-FR-0093 BAP Koordinatörlüğü Dış Destekli Projeler Avans Dilekçesi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-0218 BAPK İhtiyaç Belgesi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-0812 İSTKA Proje Asistanı Bilgi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-0813 İSTKA Projeleri Proje Yürütücü Bilgi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-0814 İSTKA Yardımcı Araştırmacı Bilgi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-1100 Tübitak-Santez Projeleri Bursiyer Bilgi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-1394 TÜBİTAK Burslu Öğrenci Bilgi Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-1395 TÜBİTAK Burslu Öğrenci Çalıştırma Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-1471 TÜBİTAK Mahsup / Kesin Hesap Formu
04.03.2021-Revizyon-FR-1472 TÜBİTAK Avans Formu Kurum Hissesi Harcamaları

01.03.2021-İptal-FR-0092 BAP Koordinatörlüğü Bitirme Raporu Formu-iptal edildi
01.03.2021-İptal-FR-0094 BAP Koordinatörlüğü Gelişme Raporu Formu-iptal edildi
01.03.2021-İptal-FR-1470 TÜBİTAK Kurum Payı Rektörlük Talep Yazısı-iptal edildi
01.03.2021-İptal-FR-1469 TÜBİTAK Kurum Payı Dekanlık / Bölüm Talep Yazısı-iptal edildi
01.03.2021-İptal-FR-1518 TÜBİTAK Kurum Payı Dekanlık Talep Yazısı-iptal edildi

01.03.2021-Revizyon-FR-1472 Dış Destekli Proje Avans Formu Kurum Hissesi Harcamaları

01.03.2021-Yeni-FR-1696 Havacılık Elektroniği Bölümü Staj Defteri Kapak Sayfası (İngilizce)
01.03.2021-Yeni-FR-1697 Havacılık Elektroniği Bölümü Staj Defteri Giriş Sayfası (İngilizce)
01.03.2021-Yeni-FR-1698 Havacılık Elektroniği Bölümü Staj Defteri Sayfası (İngilizce)
01.03.2021-Yeni-FR-1699 Havacılık Elektroniği Bölümü Staj Defteri Çalışma Haftaları (İngilizce)
01.03.2021-Yeni-FR-1700 Havacılık Elektroniği Bölümü İş Yeri Degerlendirme Formu
01.03.2021-Yeni-FR-1701 Havacılık Elektroniği Bölümü Dış Paydaş Stajer Öğrenci Değerlendirme Anket Formu

27.02.2021-Revizyon-FR-0151 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu

26.02,2021-Revizyon-LS-006 DÖF Takip Listesi

25.02,2021-Revizyon-FR-1545 YDOK Kayıt Silme Dilekçesi
25.02,2021-Revizyon-FR-0074 Ydok Kayıt Taahütnamesi Formu
25.02,2021-Revizyon-FR-0982 YDOK Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Formu
25.02,2021-Revizyon-FR-0749 YDOK Öğrenci Memnuniyet Anketi

25.02,2021-Yeni-YÖ-087 Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Önleme Kurulu Yönergesi

23.02.2021-Yeni-FR-1693 Lisansüstü Tez Projeleri Başvuru Formu
23.02.2021-Yeni-FR-1694 Lisans Öğrenci Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) Beyan Formu
23.02.2021-Yeni-FR-1695 Bilimsel Araştırma Projesi Ara Raporu

23.02.2021-Revizyon-FR-0096 BAP Koordinasyon Birimi Proje Başvuru Formu

23.02.2021-Revizyon-FR-0239 Hizmet İçi Eğitim Plan Formu

22.02.2021-Revizyon-TL-286 Kimya Mühendisliği Bölümü KMD 208 Laboratuvarı Cihaz Kullanım Talimatı

22.02.2021-Yeni-FR-1691 GİDF Gemi Makineleri İşletme Müh. Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu
22.02.2021-Yeni-FR-1692 GİDF Gemi Makineleri İşletme Bölümü Staj Sicil Formu

22.02.2021-Yeni-TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları

16.02,2021-Revizyon-YÖ-011 YTÜ Ders Görevlendirme Yönergesi

16.02,2021-Revizyon-DD-054 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Önlisans Öğrencileri İçin 2547 Sayılı Yasanın 44. Maddesinin Uygulama Esasları

12.01.2021-Senato tarihi Revizyon YÖ-034 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

12.01.2021-Senato tarihi Revizyon YÖ-047 YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

10.02.2021-Revizyon-FR-1690 Acil Durum Eylem Planı Kapak Formu

09.02.2021-Revizyon-FR-1457 Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışman Değerlendirme Anketi
09.02.2021-Revizyon-FR-1458 Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kariyer Danışmanlık Formu

08.02.2021-Revizyon-FR-0952 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi
08.02.2021-Revizyon-FR-1569 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi PEA Anketi
08.02.2021-Revizyon-FR-1570 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş PEA Anketi
08.02.2021-Revizyon-FR-1527 Endüstri Mühendisliği Bölümü Tasarım 1 Değerlendirme Formu
08.02.2021-Revizyon-FR-1528 Endüstri Mühendisliği Bölümü Tasarım 2 Değerlendirme Formu

08.02.2021-Revizyon-DD-065 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Uygulama Esasları

08.02.2021-Revizyon-FR-0423 Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu

08.02.2021-Revizyon-FR-1667 ODEK Çevrimiçi Psikolojik Danışma Görüşme Formu

08.02.2021-İptal-FR-0953 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezun Anketi-iptal edildi
08.02.2021-İptal-FR-0954 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Anketi-iptal edildi

08.02.2021-Yeni-FR-1686 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Akademik Personel Memnuniyet Anketi
08.02.2021-Yeni-FR-1687 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (İşveren)
08.02.2021-Yeni-FR-1688 Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi

06.02.2021-Yeni-DŞ-261 4857 Sayılı İş Kanunu
06.02.2021-Yeni-DŞ-262 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-263 Sıfır Atık Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-264 Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-265 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-266 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-267 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-268 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-269 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-270 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-271 Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-272 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-273 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-274 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
06.02.2021-Yeni-DŞ-275 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
06.02.2021-Yeni-DŞ-276 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

06.02.2021-Revizyon-DD-051 YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

28.01.2021-Yeni-FR-1680 Erasmus Incoming Student Course Registration Form
28.01.2021-Yeni-FR-1681 Erasmus Incoming Student Fall Checklist
28.01.2021-Yeni-FR-1682 Erasmus Incoming Student Spring Checklist
28.01.2021-Yeni-FR-1683 Erasmus Incoming Student Full Year Checklist
28.01.2021-Yeni-FR-1684 Erasmus+ KA107 Gelen Öğrenci Ders Kayıt Formu
28.01.2021-Yeni-FR-1685 Erasmus+ KA107 Gelen Öğrenci Not Döküm Belgesi

21.01.2021-RevizyonFR-1306 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

19.01.2021-Yeni-FR-1679 Eğitim Fakültesi Öğr. Uygulaması, Okul Deneyimi, PDR Alan Çalışması, Okullarda Gözlem Dersi Görevlendirmeleri

15.01,2021-Revizyon-FR-0702 Erasmus Staj Giden Öğrenci İntibak A Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-0703 Erasmus Staj Giden Öğrenci İntibak B Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-0755 Erasmus Staj Gelen Öğrenci Kabul Mektubu
15.01,2021-Revizyon-FR-0768 Erasmus Staj Gelen Öğrenci Başvuru Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-0986 Erasmus Staj Gelen Öğrenci Katılım Belgesi
15.01,2021-Revizyon-FR-0987 Erasmus Staj Gelen Öğrenci Değerlendirme Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1133 Erasmus Staj Giden Öğrenci Staj Yeri Varış Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1134 Erasmus Staj Giden Öğrenci Staj Yerinden Ayrılış Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1055 Erasmus Staj Giden Öğrenci Staj Bilgi Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1269 Erasmus KA107 Giden Personel Başvuru Beyanı ve Puan Hesaplama Kriterleri
15.01,2021-Revizyon-FR-1270 Erasmus KA107 Gelen Personel Başvuru Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1271 Erasmus KA107 Gelen Personel Hibe Sözleşmesi
15.01,2021-Revizyon-FR-1275 Erasmus KA107 Giden Personel Hibe Sözleşmesi
15.01,2021-Revizyon-FR-1276 Erasmus KA107 Gelen Personel Kabul Mektubu
15.01,2021-Revizyon-FR-1277 Erasmus KA107 Gelen Personel Katılım Belgesi
15.01,2021-Revizyon-FR-1278 Erasmus KA107 Personel Ders Verme Mobility Agreement
15.01,2021-Revizyon-FR-1279 Erasmus KA107 Personel Eğitim Alma Mobility Agreement
15.01,2021-Revizyon-FR-1293 Erasmus KA107 Öğrenim Learning Agreement
15.01,2021-Revizyon-FR-1294 Erasmus KA107 Gelen Öğrenci Başvuru Formu
15.01,2021-Revizyon-FR-1295 Erasmus KA107 Gelen Öğrenci Kabul Mektubu
15.01,2021-Revizyon-FR-1296 Erasmus KA107 Gelen Öğrenci Katılım Belgesi
15.01,2021-Revizyon-FR-0040 Erasmus KA103 Giden Öğrenci Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)
15.01,2021-Revizyon-FR-0082 Erasmus KA103 Giden Öğrenci Denetim Formu Dönüş
15.01,2021-Revizyon-FR-0083 Erasmus KA103 Giden Öğrenci Denetim Formu Gidiş
15.01,2021-Revizyon-FR-0075 Uluslararası Öğrenci Birimi Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
15.01,2021-Revizyon-FR-0843 Erasmus KA103 Giden Öğrenci Teyit Belgesi (Confirmation Form)

13.01,2021-Yeni-FR-1677 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Proje Tez Takip Formu

13.01,2021-Yeni-FR-1678 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Anketi

13.01,2021-İptal-OŞ-018 Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörlüğü-iptal edildi
13.01,2021-İptal-OŞ-015 Farabi Koordinatörlüğü-iptal edildi
13.01,2021-İptal-OŞ-016 Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü-iptal edildi
13.01,2021-İptal-OŞ-017 Uluslar arası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü-iptal edildi
13.01,2021-İptal-OŞ-021 Mevlana Koordinatörlüğü-iptal edildi

13.01,2021-Revizyon-FR-0547 Inter-institutional Agreement
13.01,2021-Revizyon-İA-346 Mevlana Değişim Programı Protokolü İş Akışı
13.01,2021-Revizyon-İA-347 Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci İş Akışı
13.01,2021-Revizyon-İA-348 Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci İş Akışı
13.01,2021-Revizyon-İA-349 Mevlana Değişim Programı Gelen Öğretim Elemanı İş Akışı

12.01.2021-Revizyon-YÖ-055 YTÜ Yazışma Kuralları ve Belge Yönetimi Yönergesi
12.01.2021-Revizyon-YÖ-025 YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi

06.01.2021-Yeni-FR-1675 Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi

06.01.2021-Yeni-FR-1676 İSUM Memnuniyet Anketi

06.01.2021-Yeni-İA-420 İSUM İş akışı