DUYURULAR VE ETKİNLİKLER» DAHA FAZLA
Nisan,Mayıs,Haziran 2021 Doküman Düzenlemeleri

02.02.2021 PA-033-YTÜ Süreçleri Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi

06.04.2021 Revizyon  

FR-1063

Elektrik Mühendisliği Bölümü İşveren Anket Formu

FR-0956

Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Teslim Formu

FR-1064

Elektrik Mühendisliği Bölümü Mezun Anket Formu

FR-1078

Elektrik Mühendisliği Bölümü Staj Değerlendirme Formu

FR-1280

Elektrik Mühendisliği Bölümü Yaz Okulu Başvuru Formu

FR-1281

Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Kapak sayfası Düzeni

FR-1282

Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Kapak Sayfası Örneği

FR-1283

Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması CD Kapak Örneği

FR-1348

Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Öneri Formu

13.04.2021

 

Revizyon 

FR-1258

İSG Yıllık Çalışma Planı Formu

FR-1259

İSG Yıllık Eğitim Planı Formu

Yeni

FR-1724

İnşaat Fakültesi Laboratuvarları Temizlik Kayıt Formu

20.04.2021

Revizyon

DD-075

YTÜ Yerleşkeleri Giriş-Çıkış İşlemleri ve Otopark Alanlarının İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

YÖ-088

Koop Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

PL-109

Acil Durum Eylem Planı

FR-1632

Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Başvuru Formu

Yeni

FR-1726

Koop Eğitimi Başvuru ve Tercih Formu

FR-1727

Koop Eğitimi Yapacak Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

FR-1728

Koop Eğitimi Değerlendirme Formu

FR-1729

Koop Eğitimi İşyeri-Kurum Değerlendirme Anket Formu

FR-1730

Koop Eğitimi Haftalık-Aylık Koop Çalışma Raporu

21.04.2021

yeni

LS-060

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Erişim Yetki Listesi

SÖ-015

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi

SÖ-014

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Gizlilik Sözleşmesi

FR-1725

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bina Giriş-Çıkış Takip Formu

Revizyon

EK-001

Entegre Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı

PA-033

YTÜ Süreçleri Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi

23.04.2021

Yeni

TL-316

Üçüncü Taraf Güvenlik talimatı

TL-317

Değişiklik Yönetimi Talimatı

TL-318

Kapasite Kullanım Talimatı

PR-039

Olay Kaydetme ve İzleme Prosedürü

FR-1731

Bilgi Güvenliği İhlal Olay Formu

FR-1732

Bilgi Güvenliği Tedarikçi Değerlendirme Formu

FR-1733

Proje Yönetiminde Bilgi Güvenliği Formu

PL-110

Bilgi Güvenliği Amaç ve Hedefleri Planı

PL-111

İş Sürekliliği Tatbikat Planı

27.04.2021

Revizyon

YÖ-010

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-033

YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi

YÖ-045

Döner Sermaye Araştırmave Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Projeleri ile Faaliyetleri Yönergesi

YÖ-042

YTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi

Yeni

FR-1735

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İşveren Program Çıktıları ve Amaçları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anket Formu (Stajeri Değerlendirme Anket Formu)

29.04.2021

Revizyon

FR-1474

Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

FR-1475

Makine Mühendisliği Bölümü Proje 1, 2 Değerlendirme Formu

FR-1715

Makine Mühendisliği Bölümü Disiplinler Arası Proje 1 Değerlendirme Formu

Yeni

FR-1736

Makine Mühendisliği Bölümü Danışman-Öğrenci Toplantı Tutanağı

05.05.2021

Revizyon

FR-1227

FBE Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı

FR-1566

GİDF Erasmus Ders Eşdeğerlilik Formu

Yeni

FR-1737

BAP Bursiyer Bilgi Formu (Yüksek Lisans - Doktora Öğrencisi)

FR-1738

BAP Bursiyer Sözleşmesi

FR-1739

BAP Bursiyer Talep Formu

FR-1740

BAP Bursiyer Sigorta Dilekçesi

21.05.2021

Revizyon

FR-0236

Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Değerlendirme Ölçeği

FR-0785

Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

Yeni

FR-1741

BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) Başvuru Formu

25.05.2021

Yeni

FR-1742

İSG Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Listesi Formu

FR-1743

Makine Bakım ve Sicil Kaydı Formu

İptal

FR-0344

YTÜ Yaz Okulunda Açılan Dersler Formu-USİS-iptal edildi

FR-0346

YTÜ Yaz Okulunda Açılan Dersler Formu-Rektörlük-iptal edildi

Revizyon

FR-1306

Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

FR-0358

Yaz Okulu Kayıt Görevlileri Listesi Formu

FR-1473

İSG İş kazası - Ramak Kala Tespit Tutanağı

FR-1495

İSG Kaza- Ramak Kala Kök Neden Analizi Formu

İA-114

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

FR-1728

Koop Eğitimi Değerlendirme Formu

31.05.2021

Yeni

İA-421

AYDEK İş Akışı

İA-422

Basım-Yayın İş Akışı

İA-423

Etik Kurulu İş Akışı

İA-424

ISBN İstenen Süreli Yayın İş Akışı

İA-425

ISSN İstenen Süreli Yayın İş Akışı

FR-1744

Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu

FR-1745

Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

FR-1746

Fakülte/Enstitü/Rektörlük Ön Değerlendirme Sonuçları Formu

FR-1747

Fakülte/Enstitü/Rektörlük Nihai Değerlendirme Sonuçları Formu

FR-1748

Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Alınacak Öğretim Görevlisi Kadroları Ön Değerlendirme Sonuçları Formu

FR-1749

Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Alınacak Öğretim Görevlisi Kadroları Nihai Değerlendirme Sonuçları Formu

FR-1750

Elektrik-Elektronik Fakültesi Etkinlik Değerlendirme Anketi

FR-1751

Dış Paydaşlarla Düzenlenen Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlik Değerlendirme Anketi

İptal

FR-0622

Bilgi Formu -iptal edildi

Revizyon

FR-0258

Atama Başvuru Formu

İA-108

İptal-İhdas İş Akışı