DUYURULAR VE ETKİNLİKLER» DAHA FAZLA
Revize edilen ve iptal edilen dokümanlar-28.12.2020

Revizyon

FR-1540

Yu0131ldu0131z SEM Su0131nava Hazu0131rlu0131k Kurslaru0131 Deu011ferlendirme Anketi

u0130ptal

FR-1541

Yu0131ldu0131z SEM Yabancu0131 Dil Eu011fitim ve Eu011fitmen Deu011ferlendirme Anketi -iptal edildi