Başlık : Yeni Yayınlanan ve İptal Edilen Dokümanlar
Tarih : 31.01.2018

iptal

DD-012

YTÜ YDYO Öğretim ve Sınav Yönergesi Uygulama Esasları - iptal edildi

yeni

 

FR-1342

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

FR-1340

Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik İşleyiş Değerlendirme Formu

FR-1341

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitimi Ön Değerlendirme Formu