Planlar

-

İlgili dökümanlar
- PL-001-KYS İç Denetim Planı.xlsx
- PL-002-İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Planı.xls
- PL-003-İç Denetim Birimi Başkanlığı KFP.xls
- PL-004-Türk Dili Bölümü KFP.xls
- PL-006-Genel Sekreterlik KFP.xls
- PL-007-Hukuk Müşavirliği KFP.xls
- PL-008-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KFP.xlsx
- PL-009-Kalite Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-010-BAP Koordinatörlüğü KFP.xlsx
- PL-011-BİTUAM KFP.xls
- PL-012-Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü KFP.xls
- PL-013-Yabancı Diller Yüksekokulu KFP.xls
- PL-014-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-015-Sosyal Bilimler Enstitüsü KFP.xls
- PL-016-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-018-Fizik Bölümü KFP.xls
- PL-019-İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü KFP.xls
- PL-020-İstatistik Bölümü KFP.xlsx
- PL-021-Kimya Bölümü KFP.xlsx
- PL-022-Matematik Bölümü KFP.xls
- PL-023-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü KFP.xlsx
- PL-025-Fen-Edebiyat Fakültesi KFP.xls
- PL-026-Mimarlık Bölümü KFP.xls
- PL-027-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü KFP.xls
- PL-028-Mimarlık Fakültesi KFP.xls
- PL-029-AİİT Bölümü KFP.xls
- PL-031-Enformatik Bölümü KFP.xls
- PL-032-Beden Eğitimi Bölümü KFP.xls
- PL-034-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü KFP.xlsx
- PL-035-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-036-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-037-Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi KFP.xls
- PL-038-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü KFP.xls
- PL-039-Eğitim Bilimleri Bölümü KF.xlsx
- PL-042-Yabancı Diller Eğitimi Bölümü KFP.xlsx
- PL-043-Eğitim Fakültesi KFP.xls
- PL-044-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-045-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-046-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-047-Elektrik Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-048-Elektrik Elektronik Fakültesi KFP.xls
- PL-049-Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü KFP.xls
- PL-050-İktisat Bölümü KFP.xls
- PL-051-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KFP.xls
- PL-052-Gıda Müh. Bölümü KFP.xls
- PL-053-Biyomühendislik Bölümü KFP.xlsx
- PL-054-Matematik Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-055-Kimya Metalurji Fakültesi KFP.xls
- PL-057-Fen Bilimleri Enstitüsü KFP.xls
- PL-058-Sanat Tasarım Fakültesi KFP.xls
- PL-061-Türk Dili ve Edebiyat Bölümü KFP.xls
- PL-062-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-063-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü KFP.xls
- PL-064-Çevre Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-065-Harita Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-066-İnşaat Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-067-İnşaat Fakültesi KFP.xls
- PL-068-Mezunlar Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-069-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü KFP.xls
- PL-070-İletişim Tasarımı Bölümü KFP.xls
- PL-071-Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü KFP.xls
- PL-072-Sanat Bölümü KFP.xlsx
- PL-073-ÖYP Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-074-Personel Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-076-İletişim Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-077-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-078-Bakım Onarım Şube Müdürlüğü KFP.xls
- PL-079-Endüstri Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-080 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-081-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KFP.xls
- PL-082-Makine Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-083-Mekatronik Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-085-İşletme Bölümü KFP.xls
- PL-086-BALKAR KFP.xlsx
- PL-087-Makine Fakültesi KFP.xls
- PL-088-Rektörlük KFP.xls
- PL-089-Sivil Savunma Uzmanlığı KFP.xls
- PL-090-Basım Yayım Merkezi Müdürlüğü KFP.xls
- PL-091-Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü KFP.xls
- PL-092-Burs Bürosu KFP.xls
- PL-093-Yıldız SEM KFP.xls
- PL-094-Kimya Mühendisliği Bölümü KFP.xlsx
- PL-095-İSG Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-096-Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü KFP.xls
- PL-097-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü KFP.xls
- PL-098-Temel Eğitim Bölümü KFP.XLS
- PL-099-Uzaktan Eğitim Merkezi KFP.xls
- PL-100-Öğrenci Dekanlığı KFP.xls
- PL-101-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü KFP.xls
- PL-102-İstatistik UYGAR Merkezi K.F.P..xls