Listeler
İlgili dökümanlar
- LS-001-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (Fen Edebiyat Fakültesi).doc
- LS-002-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi(İnşaat Fakültesi).doc
- LS-003-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (Mimarlık Fakültesi).doc
- LS-004-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi(Kimya Metalurji Fakültesi).doc
- LS-005-Ana Doküman Listesi.xls
- LS-006-Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Listesi.xls
- LS-007-Birimlerin Kalite Sorumluları Listesi.doc
- LS-009-İç Mevzuat Listesi.xls
- LS-010-Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-011-Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-012-Yangın Söndürme Cihazları Listesi.doc
- LS-013-İMİD Tedarikçi Listesi.xls
- LS-014-Bilgi İşlem Dairesince Dağıtılan Lisanslı Programlar Listesi.xls
- LS-015-Bilgi İşlem Dairesince Yazılan Programlar Listesi.xlsx
- LS-017-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi(SKS Daire Başkanlığı).doc
- LS-018-Yapı Tedarikçi Listesi.xls
- LS-019-DÖSİM Tedarikçi Listesi.xls
- LS-020-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (BİTUAM).doc
- LS-021-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi(Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO).doc
- LS-023-GİDF-Makine Dairesi Simülatörü Malzeme Listesi.docx
- LS-024-GİDF-Temel İşlem Atölyesi 2 Malzeme Listesi.docx
- LS-025-GİDF-Temel İşlem Atölyesi Malzeme Listesi.doc
- LS-026-GİDF-Köprüüstü Simülatörü Demirbaş Listesi.docx
- LS-029-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi(Elektrik Elektronik Fakültesi).doc
- LS-030-GİDF Gemi Makineleri Laboratuvarı Malzeme Listesi.doc
- LS-031-GİDF Metalografi Laboratuvarı Malzeme Listesi.doc
- LS-032-SKS Tedarikçi Listesi.xls
- LS-033-SKS Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Periyodik Bakım Takip Listesi Formu.doc
- LS-034-MSSB Piyanoları Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-035-Yıldız SEM Tedarikçi Listesi.xls
- LS-036-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-037-Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Devre Laboratuvarı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-038-Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-039-Elektrik-Elektronik Fakültesi Güç Elektroniği Laboratuvarı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-040-Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Makinaları Laboratuvarı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-041-Elektrik-Elektronik Fakültesi Yüksek Gerilim Laboratuvarı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-042-Gıda Mühendisliği Laboratuvarları Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-043-GİDF Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-044-GİDF Gematronik Laboratuarı Malzeme Listesi.doc
- LS-046-Mimarlık Fakültesi Yazıcı Cihazı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-047-Mimarlık Fakültesi Projeksiyon Cihazı Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-048-Kimya Metalurji Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-050-Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (Makine Fakültesi).doc
- LS-051-Akreditasyon Listesi.xlsx
- LS-052-Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi.xlsx
- LS-053-Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi.xlsx
- LS-054-Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi.xlsx